Inspelen op een snel veranderende wereld

Wie met zijn of haar organisatie wil kunnen inspelen op een snel veranderende wereld zal medewerkers moeten helpen om hiervoor de juiste vaardigheden te ontwikkelen. Want je kunt hen wel vragen ‘innovatiever’ te zijn, maar wat is dat en hoe word je dat? Daarnaast is het belangrijk een omgeving te creëren waarin medewerkers zich vrij en uitgedaagd voelen om daadwerkelijk te innoveren. Dat vraagt dus ook iets van directie en management.

Met ons programma Ready, Set... Go! helpen we je in 3 stappen aan een organisatie waarin blijvend ruimte is voor innovatie. Waarin medewerkers worden gestimuleerd en de vaardigheden hebben om zelf te (blijven) innoveren. De belangrijkste vaardigheden waarin we hen trainen zijn kritisch denken, complex problem solving en creativiteit. Dit is tevens de top-3 van kwaliteiten die mensen volgens het World Economic Forum in 2020 nodig hebben om succesvol te zijn in hun werk en die hen (en daarmee de organisatie) ‘future-proof’ maken. 

In elke stap maken we gebruik van zaken die helpen om uit je comfort zone te komen. Denk hierbij aan verrassende programma-onderdelen, onverwachte ontmoetingen en bijzondere locaties.

Programma Ready, Set... Go!

In het programma kijken we in stap 1 naar wat precies de reden is dat innovatie niet (voldoende) van de grond komt. In stap 2 trainen we een brede groep medewerkers en laten hen in korte tijd ervaren hoe een innovatieproces werkt en wat dat oplevert. Zo bouwen we aan draagvlak in de organisatie waarin begrip en ruimte is voor dit soort processen. In stap 3 gaan we met een klein innovatieteam aan de slag met een concrete case. Zo kunnen we efficiënt met diverse tools en technieken in de praktijk gaan experimenteren. Teamleden krijgen zo nog meer inzicht in het proces en hoe ze dat zelf kunnen toepassen.

3 stappen

1) Ready: Hoe innovatief is jouw organisatie?

Wie wil dat werknemers innovatiever worden vindt blijkbaar dat innovatie op dit moment niet (voldoende) van de grond komt. Aan de hand van de Innovatie Crashtest Pro toetsen we in alle lagen en afdelingen van de organisatie welke ‘innovatieremmers’ medewerkers ervaren. Daarnaast testen we hoe innovatief zij zelf zijn. Na fase 2 en 3 doen we dit nogmaals, zodat we zien in hoeverre de innovatiekracht van de organisatie is toegenomen.

Tijdsinvestering per deelnemer: 5 minuten

 

2) Set: Ontwikkel vaardigheden en leer werken met tools en technieken

In een ‘pressure cooker’ doorlopen medewerkers een innovatieproces. Ze leren werken met tools en technieken uit Design Thinking; een methodiek die helpt om snel en effectief tot nieuwe, haalbare oplossingen te komen. De nadruk ligt op het leren vertrouwen op en in korte tijd doorlopen van het proces.

Tijdsinvestering per deelnemer: 2 dagen

Leerpunten o.a.:

 • Probleemanalyse en -definitie (de juiste vraag stellen)
 • Leren denken als een startup (snelheid van denken en handelen)
 • Ervaren wat een innovatieproces in korte tijd kan opleveren
 • Kennis van en toepassen diverse innovatietools
 • Gestructureerd brainstormen en uitstel van oordeel
 • Waardebepaling van ideeën
 • Feedback geven en ontvangen
 • Overtuigend presenteren

 

3) Go: Experimenteer met een eigen vraagstuk

Een innovatieteam van maximaal 8 mensen - dat we samenstellen uit de deelnemers uit stap 2 -  gaat gedurende 4 weken 1 dag per week aan de slag met een concreet vraagstuk uit de organisatie. Friskijkers coacht en faciliteert het team. Het doel is dat deelnemers tools in hun eigen dagelijkse praktijk leren toepassen en innovatievaardigheden verder ontwikkelen.

Tijdsinvestering per deelnemer: 4 x 1 dag incompany training en coaching plus ca. 2 uur per week voor opdrachten en voorbereiding van de incompany-dagen.

Leerpunten o.a.:

 • Diepere kennis van leerpunten uit stap 2
 • Toepassen van innovatiepools in de eigen dagelijkse praktijk
 • Toepassen van tools w.o. Stakeholder Mapping, Persona en Customer Journey Mapping
 • Testen van probleem en oplossing
 • Rapid prototyping
 • Fouten durven (én mogen) maken

 

Voorkom dat je als organisatie in een snel veranderende wereld achterop raakt. Ontwikkel een innovatieve mindset bij medewerkers en creëer een organisatie die blijvend ruimte biedt aan innovatie.

Meer weten?

Neem contact met ons op en we bespreken wat we voor jou kunnen betekenen.

Innovatie Crashtest

Ontdek welke andere innovatieremmers jouw organisatie ook in de weg kunnen zitten en hoe je ze kunt omzeilen.

Doe de test >